22/07/2024

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาชื่นมื่นเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Fireworks) รับรางวัลเหรียญทอง Asia & Oceania – major Festival Cities “Night Time Economy and Tourism”

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาชื่นมื่นเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Fireworks) รับรางวัลเหรียญทอง Asia & Oceania – major Festival Cities “Night Time Economy and Tourism”

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลว่า เมืองพัทยา ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Fireworks) ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก

ทางสมาคม International Festivals and Event Association (IFEA) จึงได้มอบรางวัลเหรียญทอง Asia & Oceania – major Festival Cities “Night Time Economy and Tourism” เพื่อเป็นการยกระดับงานเทศกาลของเมืองพัทยาสู่ระดับสากล ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ (Soft power) ต่อนานาชาติ

ถือเป็นความน่ายินดีที่เมืองพัทยาได้รับรางวัลเหรียญทอง Asia & Oceania – major Festival Cities “Night Time Economy and Tourism” ดังกล่าว ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาด้วยยุทธศาสตร์ NEO Pattaya ที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและมัศักยภาพพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป