21/07/2024

แม่ฮ่องสอน-รพ.สต.แม่เตี๋ย เสริมทักษะการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานให้เด็กนักเรียน

แม่ฮ่องสอน-รพ.สต.แม่เตี๋ย เสริมทักษะการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานให้เด็กนักเรียน
นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย เปิดเผยว่า ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย ได้งบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ผาปุ้ม จัดอบรมโครงการ “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน” ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ในเขตตำบลท่ผาปุ้ม ทั้งหมด 55 ราย เพื่อสเริมสร้างทักษะการเรียน การช่วยเหลือเบื้องต้นให้มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการช่วยชีวิตให้รอดปลอดภัย เบื้องต้น
โดยมี นายปราโมทย์ สายสวาท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวอัมพวรรณ บรรณสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลแม่ลาน้อยในการยืมใช้หุ่นจำลองเพื่อใช้ CPR
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป