22/07/2024

เชียงใหม่- SUN ลงนามความร่วมมือ ธ.ก.ส. ต่อยอดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ขยายพื้นที่สู่ภาคเหนือตอนล่าง

เชียงใหม่- SUN ลงนามความร่วมมือ ธ.ก.ส. ต่อยอดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ขยายพื้นที่สู่ภาคเหนือตอนล่าง

 

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างต่อเนื่อง ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ฉบับที่ 2 เพื่อขยายพื้นที่สู่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมงานกว่า 1,600 คน

นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อปลายปี 2565 บริษัทได้ร่วมลงนาม MOU โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทย และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต สร้างความยั่งยืนในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน นำร่องในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

ในปี 2566 บริษัทจึงสานต่อโครงการความร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ฉบับที่ 2 ร่วมกับ นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน และนายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน เพื่อขยายพื้นที่สู่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และตาก ในงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) เพื่อเป็นการสนับสนุนความรู้และส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) สร้างความยั่งยืนด้านวัตถุดิบ และเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร

นอกจากนี้ SUN ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และนำผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปพร้อมรับประทาน ตรา KC จัดแสดงภายในบูธ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป