19/07/2024

สระบุรี/“บอกรักเมืองโดยไม่ใช้คำพูด ครบรอบ 400 ปี พระพุทธบาท”

สระบุรี/“บอกรักเมืองโดยไม่ใช้คำพูด ครบรอบ 400 ปี พระพุทธบาท”


ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ภาคีเครือข่ายอำเภอพระพุทธบาท CAST โดย นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท ได้ขับเคลื่อน “โครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน” โดยจัดโครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ตาม Project Brief กิจกรรม พระพุทธบาทสตรีทอาร์ต (Street Art) เชิงวัฒนธรรม บริเวณคลองกุมภกรรณทดน้ำ ตลาดนิคมสร้างตนเอง ศาลเจ้าแม่ทับทิม และบริเวณโรงพยาบาลพระพุทธบาท

โดยมีภาคีเครือข่าย CAST อาทิ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ศิลปินกลุ่มฅน-หระรี นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรม To be number 1 อำเภอพระพุทธบาท ศิลปินอิสระจากจังหวัดลพบุรี รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท ภายใต้แนวคิด “บอกรักเมืองโดยไม่ใช้คำพูด ครบรอบ 400 ปี พระพุทธบาท”

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป