21/07/2024

ร้อยเอ็ด…รับมอบอาคารวิมลบุญโกศล…พระครูวิมลบุญโกศล นำผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสรรค์ ให้แก่โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้

ร้อยเอ็ด…รับมอบอาคารวิมลบุญโกศล…พระครูวิมลบุญโกศล นำผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสรรค์ ให้แก่โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันนี้(5 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อและรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสรรค์ โดยได้ความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ประธานมูลนิธิบุญโกศล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการมูลนิธิบุญโกศล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง

การจัดสร้างอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสรรค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนเมืองเชียงขวัญ และทุกโรงเรียนในอำเภอเชียงขวัญ ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน และหน่วยงานราชการในอำเภอเชียงขวัญ ซึ่งอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสรรค์ ได้เกิดจากการให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิบุญโกศล โดยพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด โดยคุณเกรียงศักดิ์ หุ่นเลิศ พร้อมครอบครัว คณะผ้าป่าเพื่อการศึกษาปี 2555 และปี 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,589,499บาท ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย รวมถึงความสามัคคีแต่แรงศรัทธาของคนในชุมชนจนดำเนินการสร้างอาคารหลังนี้จนประสบผลสำเร็จ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ยังมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค โดยจัดทำเป็นถุงยังชีพ มอบให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลเชียงขวัญ ซึ่งประกอบด้วยนางธัญญาพักตร์- นายมงคลกรณ์ สุรศักดิ์นิธิกุล เจ้าของกิจการร้านนำโชคเนื้อย่างเกาหลีร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 7,500 บาท นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย บริจาคข้าวสาร 120 กิโลกรัม นางสาวชนิตา พัชรกุลสุข ผู้บริหารเมืองบัวการ์เด้น&รีสอร์ท/รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินเพื่อจัดซื้อไข่ไก่ จำนวน 10,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อไข่เพิ่มเติม เป็นจำนวน 3,200 บาท

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในวันนี้เราได้มาร่วมกันทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อและรับมอบ
อาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสรรค์ ในวันนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า อาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสรรค์ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
จากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ใช้ทำกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และชุมชน
ในอำเภอเชียงขวัญ ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดสร้างอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจ ประชาสรรค์ นี้จนสำเร็จลุล่วง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเมตตาของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ประธานมูลนิธิบุญโกศล ที่ได้เห็นความสำคัญของโรงเรียน และเป็นสะพานบุญนำพาให้ศิษยานุศิษย์ และผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารแห่งนี้ไว้เป็นสาธารณสมบัติของชาวอำเภอเชียงขวัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสรรค์ จะได้เป็นสถานที่ของส่วนรวมให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ผู้ให้ย่อมชนะ ผู้นิ่งย่อมสงบ ผู้หยุดย่อมสำเร็จ สาธุ

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป