22/07/2024

สตูล กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทดสอบระบบ “โดรนทางการแพทย์” บินข้ามทะเล 12 กม. ขนส่งทางการแพทย์ เป็นครั้งแรกของไทย

สตูล กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทดสอบระบบ “โดรนทางการแพทย์” บินข้ามทะเล 12 กม. ขนส่งทางการแพทย์ เป็นครั้งแรกของไทย

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทดสอบระบบการบินอากาศยานไร้คนขับ ครั้งแรกของไทย ขนส่งยาและเวชภัณฑ์บินข้ามทะเล จากรพ.สตูล-รพ.สต.ปูยู ระยะทาง 12 กม. โดยทีม Skyports จากสิงคโปร์ และคณะกรรมการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ร่วมปฏิบัติการยกระดับระบบบริการสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้รวดเร็ว นำไปใช้เป็นโมเดลกลางสำหรับพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป
ที่สนามกีฬารัชกิจประการ จังหวัดสตูล นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวการทดสอบการบินอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างสะดวก ทั่วถึงและเท่าเทียม นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย

การขนส่งทางอากาศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล ซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ Sandbox ในการทดสอบรูปแบบและวิธีการใช้อากาศยานไร้คนขับ สำหรับการทดสอบระบบการบินอากาศยานไร้คนขับในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ใช้โดรนในการบินข้ามทะเล ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ โดยขาไปนำวัคซีนบาดทะยัก จากโรงพยาบาลสตูล ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยู และขากลับนำเลือดมาส่งที่โรงพยาบาลสตูล รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยทีม Skyports จากประเทศสิงคโปร์ และคณะทำงานพัฒนาต้นแบบการใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ นำโดย นาวาอากาศเอก อนุกูล อ่อนจันทร์อม นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 65 (วปอ.65) ร่วมปฏิบัติการทดสอบ

สำหรับโดรนที่ใช้ปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นสุดยอดนวัตกรรมอากาศยานจาก Skyports Swoop Aero รุ่น Swoop Kookaburra Mark 3 ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 17 กิโลกรัม สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ 3 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดที่ 68 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะเวลาการบินต่อเนื่อง 68 นาที และฝ่าฝนไม่เกิน 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ในส่วนการขนส่งทางการแพทย์ด้วยอากาศยานไร้คนขับเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านการอนุญาตของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และสำนักงานกสทช. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บินทดสอบและสาธิตอย่างเต็มระบบ โดยเฉพาะระบบการควบคุมการบินด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งจะสามารถปฏิบัติการบินได้ทุกพื้นที่ในประทศ อีกทั้งที่ผ่านมาคณะทำงานพัฒนาต้นแบบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ได้มีการทดสอบการบิน Qulity Test ขนส่งเลือดร่วมกับ Vertical Team ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้สร้างความมั่นใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน ที่จะทำการบินทดสอบในพื้นที่จริงในครั้งนี้


ทั้งนี้หากการทดสอบในครั้งนี้ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเข้าถึงยากลำบาก เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ก็สามารถใช้โดรนสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ขนส่งยา วัคซีน เลือด เซรุ่ม ที่จำเป็นได้ รวมถึงนำไปใช้เป็นโมเดลกลางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป