24/07/2024

สุโขทัย-เทศบาลเมืองสวรรคโลก บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สุโขทัย-เทศบาลเมืองสวรรคโลก บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

***เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 8มิถุนายน ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอนามัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี

ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 ก.ก.นายสมชาติ กล่าวว่าสำหรับการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของเทศบาลเมืองสวรรคโลกนั้น ทางเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้มีการออกหน่วยบริการประชาชนติดต่อกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ทั้งครอบครัว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป