21/07/2024

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอารักขาบุคคลสำคัญและการตอบโต้ทางยุทธวิธี (BLACK TIGER) รุ่นที่ 5

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอารักขาบุคคลสำคัญและการตอบโต้ทางยุทธวิธี (BLACK TIGER) รุ่นที่ 5

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 06 มิ.ย.66 ที่ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถนนวิภาวดี ทุ่งสองห้อง พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอารักขาบุคคลสำคัญและการตอบโต้ทางยุทธวิธี (BLACK TIGER) รุ่นที่ 5 สำหรับหลักสูตร BLACK TIGER เน้นการฝึกในการอารักขาบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประกอบด้วย

1.เพื่อเตรียมกำลังพลให้พร้อม สนับสนุนภารกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ในการถวายความปลอดภัย และการรักษา ความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่
2.เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ ในการอารักขาบุคคล ในระดับมาตรฐานสากล นำความรู้ ไปปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
โดยได้รับการฝึกอบรมระหว่าง 19 มีนาคม ถึง 5 มิถุนายน 2566 แบ่งการฝึกเป็น 2 ส่วน คือ ฝึกที่ศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นเวลา 2 เดือน อาทิ ฝึกการใช้อาวุธ, ฝึกยุทธวิธีรูปแบบต่างๆ, ฝึก TCCC ; Tactical Combat Casualty Care (หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี โดย Sierra international medical training solutions) รวมถึงการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและการดับเพลิง , VIP Protection , การขับรถยนต์ทางยุทธวิธี เป็นต้น จากนั้นจึงไปฝึกภาคน้ำและการต่อต้านการซุ้มยิงที่กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (ค่ายนเรศวร) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 23 ราย ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 ราย ข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2 ราย ข้าราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 ราย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกราย

ทั้งนี้ พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ได้มอบใบประกาศ พร้อมเครื่องหมาย และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป