21/07/2024

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566

วันนี้ (7มิ.ย.66) เวลาประมาณ 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566 ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจาก ประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดําเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กร พัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกําลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและ ปราบปราม การค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล การจัดงานรณรงค์ฯ ในวันนี้ ได้กําหนดหัวข้อหลักภายใต้แนวคิด “TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน” เพื่อสื่อถึงการรวมพลัง ทุกภาคส่วน ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย โดย มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวนมาก รวมทั้งผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ประกอบด้วยการมอบโล่เกียรติยศ รางวัลบุคคลต้นแบบ (เป็นรางวัลที่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มากว่า 10 ปี) มีจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. และนายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด รางวัลบุคคลดีเด่น (เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลนี้) มี 15 รางวัล เช่น พ.ต.ภาคภูมิ พิศมัย รอง ผบก.สส.ภ.4 /หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิด ทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต พ.ต.อ.ปรเมษฐ โพยนอก ผกก.7 ตร.น้ำ นางสาวณัฐกานต์ โนรี ผู้จัดการโครงการสปริงมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม รางวัลหน่วยงานดีเด่น จํานวน 6 หน่วยงาน เช่น ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ป้องกันปราบการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) และรางวัลจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) จํานวน 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานวันรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันนี้ และได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ รวมทั้งยังเป็นผู้แทน ศพดส.ตร. ในการรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในปีนี้ เป็นความภาคภูมิใจหลังจากได้ทำงานในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์มาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ต้องขอบคุณพี่น้องตำรวจทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือการในการประสานงาน พัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมาย และช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หลังจากนี้จะยังคงทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับทุกท่าน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เทียร์ 1 ให้ได้ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป