20/07/2024

ชุมพร – สำนักงาน ป.ป.ช. ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการสร้างถนนคอนกรีต อบต.นาพญา ในวงเงินงบประมาณ  6.25 ล้านบาท

ชุมพร – สำนักงาน ป.ป.ช. ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการสร้างถนนคอนกรีต อบต.นาพญา ในวงเงินงบประมาณ  6.25 ล้านบาท

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WpdYzLRrc1M[/embedyt]

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 นนายประกอบ มั่งคั่ง ผอ.ป.ป.ช. ชุมพร พร้อมด้วย พันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกูล ประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต จ.ชุมพร  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างของ อบต.นาพญา และเจ้าหน้าที่ของจากทางหลวงชนบท จ.ชุมพร พร้อมคณะชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ทางหลวงท้องถิ่น สาย ซ.อัมพาวาส-สุขสันติ ในพื้นที่ ม.15, ม.17 ในวงเงิน 6.25 ล้านบาท ที่ ห้องประชุม อบต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

อบต.นาพญา ได้จัดทำหนังสือเพื่อเสนอของบสนับสนุนเงินงบในปี 2566 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ. เพื่อดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท้องถิ่นสาย ซ.อัมพาวาส – สุขสันติ ในพื้นที่ ม.15, ม.17 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวในการคมนาคมระหว่างชุมชนมีความสะดวกยิ่งขึ้น อันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ โดยมีระยะทางการก่อสร้างเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) มีความกว้าง 5 ม. และยาวไม่น้อยกว่า 1,918 ม. ในวงเงินงบประมาณ  6,625,000 ล้านบาท โดยห้างหุ้นส่วนพันธ์เจริญธุรกิจ ประกวดราคา 6,625,000 บาทผ่านข้อกำหนดทุกประการณ์ และเข้าดำเนินการก่อสร้างทาง

นายกษิดิศ แสงไสย รองปลัด อบต.นาพญา กล่าว่า ผลการดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้างถึง สัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม2566 – วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ผลการปฏิบัติงาน 68.376%  และระยะเวลาการก่อสร้างคงเหลือ 97 วัน จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 9 กันยายน 2566นี้ และได้นำคณะ ปปช.ลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อทำการตรวจสอบวัศดุและสถานที่ในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งกำชับและให้เคร่งครัดตามระเบียบและวิธีปฎิบัติในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ อันจะก่อให้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ต่อไป.

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป