24/07/2024

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะลงเรือสำรวจคลองน้ำใสศึกษาและวางแผนระบายน้ำป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะลงเรือสำรวจคลองน้ำใสศึกษาและวางแผนระบายน้ำป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

ที่คลองน้ำใส ที่ บริเวณสะพานบ้านมั่นคง นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงเรือท้องแบนสำรวจคลองน้ำใส ประเมิน วางแผนการป้องกัน และแก้ปัญหาปัญหาน้ำรอการระบาย น้ำเอ่อล้นตลิ่ง น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ริมคลองน้ำใส ฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนา ฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะริมคลองน้ำใสกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อใช้พื้นที่ริมคลองให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และวัชพืช เปิดช่องทางน้ำให้ไหลสะดวกป้องกันปัญหาฝนตกน้ำรอการระบาย น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2565 ปัจจุบันคลองน้ำใสมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ดี ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนัก น้ำรอระบาย สร้างความมั่นใจและสบายใจแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มริมคลองน้ำใสที่เคยได้รับผลกระทบ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป