19/07/2024

จันทบุรี-“ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการกับอบต.เกาะเปริด จัดกิจกรรมบวร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน”

จันทบุรี-“ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการกับอบต.เกาะเปริด จัดกิจกรรมบวร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน”

วันนี้(7 มิ.ย.66) นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี บูรณาการกับนายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ ผู้บริหาร อบต. นางอนงค์ ธรรมเกษร ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมบวร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดเขาตาหน่วย ม.5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน สุนัข แมวจรจัด และจัดบริการรับแจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข แมว แก่ประชาชน

ผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว รวม 20 ตัว ผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ รวม 20 ตัว และผูกคอ ห้อยเหรียญแสดงเครื่องหมายการได้รับวัคซีน รวมทั้งให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพสัตว์ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหากถูกสุนัขกัด 4 ข้อ เพื่อไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการล้างแผลด้วยน้ำสบู่ ใส่ยาทาแผล กักสุนัขหรือเฝ้าสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์ นำสุนัข แมวที่มีอายุตั้งแต่ 2-4 เดือนขึ้นไป ไปรับบริการในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ตามที่เทศบาลหรือ อบต.ใกล้บ้านทุกแห่งนัดหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป