22/07/2024

สวนนงนุชพัทยา ช่วยเหลือปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบนยอดดอยเชียงใหม่ ในถิ่นทุรกันดาร

สวนนงนุชพัทยา ช่วยเหลือปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบนยอดดอยเชียงใหม่ ในถิ่นทุรกันดาร
https://youtu.be/Pj0z2m9Nu4U
            วันนี้ 7 มิ.ย.66 นายกัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ กรมศุลกากร ทำพิธีมอบอาคารเรียน หลังได้ช่วยเหลือซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และมอบอุปกรณ์ทางศึกษาแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
      โดยในวันนี้ได้ทำการส่งมอบอาคารเรียนและบ้านพักครูทั้งหมด หลังจากได้ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน บ้านพักครู ห้องเรียนชั้นอนุบาล หน้าต่างประตูที่ชำรุด ห้องน้ำครู-นักเรียน อ่างล้างมื้อ ให้พร้อมใช้งาน ร่วมถึงสนามกีฬา รั้วโรงเรียน และยังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนโดยรอบ ก่อสร้างพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียน และเวทีการแสดงความสามารถของนักเรียน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โต๊ะ-เก้าอี้ ชั้นวางของ สำหรับครูจำนวน 12 ห้อง  และทางกรมศุลกากร มอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด   อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมมูลค่ากว่า1 ล้านบาท  รวมถึงเพิ่มครูอัตราจ้างอีก 1 ตำแหน่ง
          นายกัมพล  ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา  กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด โดยที่ผ่านมามีได้มีการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาไปแล้ว โดยการปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ถือว่าเป็นการสนับสนุนขั้นพื้นฐานในเรียนการสอนให้เด็กมีคุณภาพที่ดีขึ้น
  น.ส.พัชรียา กาน้อย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด   กล่าวว่า โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาแล้ว 69 ปี  มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง มัธยมปีที่3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 149 คน   โดยมีครูทั้งสิ้นจำนวน 18 คน  โดยนักเรียนเป็นชนเผ่า ลาหู่ดำหรือ มูเซอ  โดยปัญหาการเรียนการสอนของโรงเรียนจะมีปัญหาในเรื่องเด็กนักเรียนที่เข้าใหม่จะมีปัญหาในเรื่องภาษาที่ใช้คือภาษาท้องถิ่น จึงต้องมีการสนับสนุนครูฝึกสอนในการสื่อภาษา ซึ่งทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณ นาย  กัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา  ในการสนับสนุนงบประมาณการศึกษา และ ปรับปรุงอาคารเรียน สื่อการเรียนการสอน แต่ยังไงก็ตามทางโรงเรียนก็ยังต้องการได้รับงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กๆต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป