21/07/2024

กระบี่-อพท.พร้อม ทกจ.กระบี่เข้าพบผู้ว่ากระบี่และนายกอบจ.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อน คลองท่อมเมืองสปาเป็นพื้นที่พิเศษ

กระบี่-อพท.พร้อม ทกจ.กระบี่เข้าพบผู้ว่ากระบี่และนายกอบจ.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อน คลองท่อมเมืองสปาเป็นพื้นที่พิเศษ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน2566 เวลา 10.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ (รองผู้อำนวยการ อพท.)พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และนางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเข้าพบ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

หลังทางคณะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล รับฟังปัญหาการพัฒนาในพื้นที่ อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ นั้น เพราะยังไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ ดังนั้น ขอบข่ายการทำงานของ อพท. จะทำได้แค่ศึกษาถึงศักยภาพของพื้นที่ และทำรายงานเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปดำเนินงาน แต่ถ้าในอนาคตสามารถประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ อพท. จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ (คลองท่อมเมืองสปา) ตามขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน สระมรกต พิพิธภัณฑ์ลูกปัดคลองท่อม น้ำพุร้อนเค็ม และร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะในการประเมินศักยภาพของพื้นที่อำเภอคลองท่อม ตามขั้นตอนการประกาศพื้นที่พิเศษฯ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ อบต.คลองท่อมเหนือ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวเพราะอยู่ใกล้กับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกัน คาดว่าจะสามารถประกาศเป็นพื้นที่พิเศษได้ภายในปลายปีนี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป