22/07/2024

ทัพเรือภาคที่ 1  ยังคงเดินหน้า ออกกำลังกาย ด้วยการ เดิน – วิ่ง มุ่งสู่ ระยะทางรวม 300,000 ไมล์ทะเล แสดงออกถึง การบรรลุทุกภารกิจ ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง และร่างกายที่สมบูรณ์…

ทัพเรือภาคที่ 1  ยังคงเดินหน้า ออกกำลังกาย ด้วยการ เดิน – วิ่ง มุ่งสู่ ระยะทางรวม 300,000 ไมล์ทะเล แสดงออกถึง การบรรลุทุกภารกิจ ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง และร่างกายที่สมบูรณ์…

…ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากในปี งป.65 ที่ผ่านมา “ วิ่งด้วยใจ 300 วัน 100,000 ไมล์ทะเล ”

…ในวันนี้ 7 มิ.ย.66 กำลังพลทัพเรือภาคที่ 1 ออกกำลังกายด้วยการ เดิน – วิ่ง ร่วมกัน มุ่งสู่ระยะทางรวม 300,000 ไมล์ทะเล นำโดย พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บังคับบัญชาการทัพเรือภาคที่1 แสดงออกถึงการบรรลุทุกภารกิจ ด้วยจิตใจที่เข็มแข็งและร่างกายที่สมบูรณ์ ” อย่างต่อเนื่อง

…ในปี งป.66 นี้ ยังคงดำรงภารกิจ เช่มเดิม กับ ปี งป.65 กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถออกกำลังกาย ด้วยการ เดิน – วิ่ง ที่ไหนเวลาใด ก็ได้ โดยส่งผล ระยะทางการ เดิน – วิ่ง ใน แอปพลิเคชั่น x-calibure ของทัพเรือภาคที่1  แอปพลิเคชั่น x-calibure  ของ ทัพเรือภาคที่1 จะบันทึกระยะทาง ส่วนบุคคล ในแต่ละครั้งในการออกกำลังกาย เดิน -วิ่ง รวมถึง ระยะทางรวมส่วนบุคคล   และ ระยะทางรวมของกำลังพลทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน ระยะทาง เดิน-วิ่ง รวม ของกำลังพลทัพเรือภาคที่1 ทั้งหมด ทะลุ 300,000 ไมล์ทะเล เป็นที่เรียบร้อย

…กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้กำลังพล ทัพเรือภาคที่1 มีสุขภาพดีขึ้น มีค่า BMI ลดลง ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิงาน ดังคำกล่าว

“ ภารกิจสำเร็จลุล่วง มาจากพื้นฐานร่างกายที่สมบูรณ์ และ เเข็งเเรง “

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป