19/07/2024

ชุมพร –  ป.ป.ช. ชุมพร ร่วมกับเครือข่าย STONG ตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้างถนน งบกว่า 4 ล้านบาท “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ชุมพร –  ป.ป.ช. ชุมพร ร่วมกับเครือข่าย STONG ตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้างถนน งบกว่า 4 ล้านบาท “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชุมพร กรณีงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ป.ป.ช. ชุมพร นำโดยนายประกอบ  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ร่วมกับเครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร นำโดยนางพันธ์ทิพย์  เอี้ยวสกุล ประธานโค้ชชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร นางปรีดาพร บุญมี ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอสวี และคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น-นายสมทรง หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7nhtJ9W9ZWI[/embedyt]

จากการเข้าตรวจติดตามสังเกตการณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี และพื้นที่ดำเนินโครงการ พบว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ดำเนินโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 4,985,000 บาท โดยโครงการกำหนดปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มี หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2566 เริ่มต้นสัญญา 21 มี.ค.2566 สิ้นสุดสัญญา 18 ก.ค. 2566 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 120 วัน แบ่งเป็น 2 งวดงาน ปัจจุบัน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการภายในระยะเวลาตามสัญญา โดยมีความคืบหน้าของงานอยู่ที่ร้อยละ 14.48

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ชุมพร ได้สุ่มตรวจสอบความกว้าง ความหนา และรูปแบบรายการก่อสร้าง เบื้องต้นพบว่าเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร จึงได้มีคำแนะนำและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังติดตามต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923512514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป