23/07/2024

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 47 หน่วยเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 47 หน่วยเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่อแล้ว ปรากฏว่าการรนับคะแนนไม่ถูกต้อง จึงได้มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จำนวน 16 จังหวัด 47 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

ลำดับ

จังหวัด

จำนวนหน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

จำนวนหน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

1

กรุงเทพมหานคร

3

3

2

จังหวัดชลบุรี

1

1

3

จังหวัดชุมพร

1

2

4

จังหวัดตรัง

3

3

5

จังหวัดนครนายก

1

6

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

6

7

จังหวัดแพร่

1

8

จังหวัดลพบุรี

1

7

9

จังหวัดสมุทรสาคร

1

1

10

จังหวัดสระบุรี

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

จังหวัด

จำนวนหน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

จำนวนหน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

11

จังหวัดสุโขทัย

1

12

จังหวัดกาญจนบุรี

2

13

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

14

จังหวัดพังงา

2

15

จังหวัดเพชรบุรี

1

16

จังหวัดหนองคาย

2

รวมจำนวน

16

31

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป