23/07/2024

รองโจ๊ก ร่วมเวทีเสวนา ““ภัยคุกคามอาชญากรรม กับการรับมือของหน่วยงานภาครัฐ”

รองโจ๊ก ร่วมเวทีเสวนา ““ภัยคุกคามอาชญากรรม กับการรับมือของหน่วยงานภาครัฐ”

9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท.
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ได้จัด
การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “สีสันแห่งปัญญา สองทศวรรษสู่ความยุติธรรมที่ยั่งยืน”
โดยมีผู้เข้าร่วมเวที ได้แก่


1. พลตำรวจเอก ดร.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
3. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมี พันตำรวจโท ดร.สืบสกุล เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT Academy บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินรายการ

ขณะที่ประเด็นในการเสวนาครั้งนี้ ได้กล่าวถึง ภัยอาชญากรรมที่เปลี่ยนไปบนโลกออนไลน์ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องมีความรู้พื้นฐานที่เข้าใจ การทำงาน โดยเฉพาะตำรวจที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม จะต้องมีการพัฒนาหรือรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ขณะที่ตอนหนึ่ง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ ได้กล่าวถึงการที่ตนได้เตรียมไปรับคนไทยประมาณ 2000 คน ที่ไปทำงานเป็นแก๊งค์คอลเซนเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่เมื่อไปถึงแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้ภารกิจในครั้งนั้น รับคนไทยกลับมาได้เพียง 28 คนเท่านั้น

โดยการเสวนาครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ออกอากาศทาง เฟซบุ๊คของ สำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป