22/07/2024

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดวัดนพรัตนาราม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดวัดนพรัตนาราม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) หรือวันอานันทมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณลานวัด พระอุโบสถ ทำความสะอาดห้องน้ำ รวมถึงปรับตกแต่งภูมิทัศน์ ในพื้นที่วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 8 ด้านการศาสนา ครั้งเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรก พระองค์ได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ท่ามกลางมณฑลสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2481 และยังยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธรูปในพระอารามที่สำคัญ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร นอกจากนี้ พระองค์ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอาราม กับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควรด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป