22/07/2024

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก


วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่ศึกษาธรรมชาติบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่ศึกษาธรรมชาติบึงราชนก และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกถือปฏิบัติและจัดทำแผนงานตามภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป