21/07/2024

เพชรบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.1 มอบกระเป๋าลายพรางให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง

เพชรบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.1 มอบกระเป๋าลายพรางให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง

 


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ นางอัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋านักเรียนลายพราง ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง เพื่อใช้ใส่อุปกรณ์การเรียนในการเข้ารับการศึกษาของเด็กนักเรียน และให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอันหนึ่งอันเดียวกัน


พร้อมกันนี้ ยังได้มอบขนมให้กับเด็กนักเรียน และร่วมพบปะคณะครู, คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.1 และกรรมการผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพ่อขุนผาเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง เพื่อติดตามรับทราบ ปัญหา ข้อขัดข้อง ในการบริหารจัดการในห้วงที่ผ่านมา สำหรับเป็น แนวทางในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กภายในหน่วยทหารของ ทบ. เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป