21/07/2024

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา ณ สโมสรตำรวจ กรุงเทพฯ

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา ณ สโมสรตำรวจ กรุงเทพฯ

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ได้มีการประกอบพิธี เปิดอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจลำดับที่ 24 โดยช่วงเช้าได้ประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ โดย อาจารย์ฉัตรชัย ปั่นเงิน หัวหน้าโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง โดยมี คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ประธานกรรมการมูลนิธิบุณยจินดาฯ ครอบครัวบุณยะจินดา ร่วมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ อาทิ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต ฯลฯ ร่วมประกอบพิธี

จากนั้น เป็นช่วงประกอบพิธีสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วัดราชบพิธฯ) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเป็นประธานพิธีเปิดผ้าแพรคลุมอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดาฯ ต่อจากนั้นได้มีพิธีวางพวงมาลา และวางพวงมาลัย โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการร่วมวางพวงมาลัย อาทิ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.ชัจจ์ กุลดิลก พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
หลังจากวางพวงมาลัยเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฯ

สำหรับมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดยท่านพลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ทั้งนี้ ตลอดระยะที่ผ่านมา มูลนิธิบุณยะจินดาฯ ได้จัดมอบทุนต่าง ๆ ได้แก่ การมอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ มอบทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ มอบรางวัลพลเมืองดีเด่น รวมถึง มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของตำรวจ เป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของทางมูลนิธิฯโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อความเหมาะสม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป