23/07/2024

จันทบุรี สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำ

จันทบุรี สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำ

วันนี้ (9 มิ.ย.66) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยนายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอท่าใหม่นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมนำคณะลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการ เร่งรัดติดตามประเด็นการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ แผนการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภัยแล้ง ข้อแนะนำในการแก้ปัญหากันเองระดับท้องถิ่น สู่ระดับอำเภอ และจังหวัดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ลุล่วงและต้องนำเสนอระดับประเทศทางคณะกรรมการฯ วุฒิสภาจะได้นำข้อมูลที่ได้รับฟังไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการและช่วยเหลือผลักดันตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป