24/07/2024

ลำปาง-ดีพร้อม เตรียมจัดบิ๊กอีเวนท์ งาน “อุตสาหกรรมแฟร์” สู่ความสำเร็จ 4 มิติ คาคสร้างเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ลบ.

ลำปาง-ดีพร้อม เตรียมจัดบิ๊กอีเวนท์ งาน “อุตสาหกรรมแฟร์” สู่ความสำเร็จ 4 มิติ คาคสร้างเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ลบ.

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายจักรพงษ์ กลิ่นวงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าวงานอุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไว ด้วยดีพร้อม ” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ MICE CENTER) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เตรียมเปิดพื้นที่โชว์ผลงานสุดยิ่งใหญ่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมคู่ชุมชนด้วย “หัว” และ “ใจ”ผ่านนโยบาย MIND สู่ความสำเร็จ 4 มิติในงานอุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไว ด้วยดีพร้อม ” 23-30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ MICE CENTER) จังหวัดลำปาง โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ ได้แสดงถึงความสำเร็จทางธุรกิจผ่านกิจกรรมในโซนต่าง ๆ อาทิ

กิจกรรม DIY ชุมชนดีพร้อม และทดสอบตลาดของเอสเอีมอีดีพร้อม 80 ร้านค้า ทดลองใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรฟรี แสดงนวัดงตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด และการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง การแสดงให้เห็นถึงการดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมและรักษภายใต้แนวคิด BCG Model ผ่านการพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) คาดว่าสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ ดีพร้อมยังมีแผนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ของศูนย์ประชุมดังกล่าว เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือในอนาคตแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจภายในภูมิภาค และสร้างผลสัมฤทธิ์ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วย

 

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน