21/07/2024

จันทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจำปี 2566 เสริมสร้างนิสัยการ ออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

จันทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจำปี 2566 เสริมสร้างนิสัยการ ออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

บ่ายวันนี้ ( 9 มิ.ย.66) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจำปี 2566 การ จัดการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ร่วมมือกับจังหวัดจันทบุรี ชมรม/สโมสรกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนได้ร่วมกันมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาไปในทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพและ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเสริมสร้างนิสัยการ ออกกำลังกายให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และ เล็งเห็นคุณค่า ความสำคัญ คุณประโยชน์ของการเล่นกีฬา

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวฯ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการพัฒนากีฬาภายในจังหวัดจันทบุรีเห็นความสำคัญของการฝึกซ้อม ซึ่งกีฬานั้นหากต้องการให้เกิดความสำเร็จจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม ประสบการณ์ในการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนของจังหวัดจันทบุรี ได้แสดงความสามารถด้านกีฬา และเป็นการค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทน จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่างๆ ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป