24/07/2024

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และร่วมเสวนาการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตำบลสวนหลวง มีนายสำรวย กลิ่นอภัย นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง และคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และ 7 ภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ จากนั้นนายสม ปิ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองชมภู่ ได้บรรยายข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน พร้อมทั้งรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตาม 8 ตัวชี้วัดการดำเนินโครงการฯ อาทิ ความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือน สุขา การแบ่งคุ้มบ้านเพื่อดูแลลูกบ้าน ส่งเสริมแปลงผักต้นแบบของนายบุญเลิศ ฉิมพิกานนท์ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และธนาคารผักของหมู่บ้าน, การจัดทำแปลงผักหมู่บ้าน เพื่อเก็บเกี่ยวมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้เปราะบางในหมู่บ้าน เป็นต้น
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ฐานข้อมูลจาก กชช.2ค. ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การน้อมนำแนวพระราชดำริโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้พร้อมกับนำไปแบ่งปันให้แก่คนในชุมชนและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการลงติดตามและให้กำลังใจการทำงานของ “ทีมหมู่บ้าน” สำหรับงบประมาณที่หมู่บ้านคลองชมพู่ โดยส่งเสริมสนับสนุนระบบปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์ ขอให้หมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน และขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกองทุนจังหวัดสมุทรสงคราม
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล/ปลาสวายกว่า 500 ตัว เพื่อนำร่องเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นคลังอาหารของชุมชน และร่วมปลูกต้นมะยงชิด มะม่วงเบา มะนาวรวมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักของหมู่บ้าน และเยี่ยมชมแปลงต้นแบบ ซึ่งมีผักกว่า 50 ชนิด ของนายบุญเลิศ ฉิมพิกานนท์ ปราชญ์ชาวบ้านได้ดำเนินการเพาะต้นกล้าพันธุ์ผักต่าง ๆ ไว้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน
พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านศาลาแดง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป