23/07/2024

ตราด โรงเรียนบ้านคลองจาก จัดพิธีร่วมมือกับภาคคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและคณะครู ศิษย์เก่า นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมจัดทําผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาได้ยอด 398,197 บาท

ตราด โรงเรียนบ้านคลองจาก จัดพิธีร่วมมือกับภาคคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและคณะครู ศิษย์เก่า นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมจัดทําผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาได้ยอด 398,197 บาท

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.09 น. นายอมรศักดิ์ วรวิจิตรพงษ์ นายกสมคมประมงคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ที่โรงเรียนบ้านคลองจากพร้อมครอบครัว พร้อมกันนี้ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสังวรอาจารวัต เจ้าอาวาสวัดคลองจาก ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จํานวน 9 รูป นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด โดยมีนางสาวชนุตพร กะไชยวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจาก นายยงยุทธ มีสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านคลองจาก ทหาร ตํารวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญฯและคณะศิษญ์เก่าโรงเรียนบ้านคลองจาก เครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองจาก

คณะครูอาจารย์โรงเรียนต่างๆในพื้นที่และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนและอาคารเรียนชั้นอนุบาลด้วย จึงได้กําหนดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันนี้ ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อให้เป็นสถานศึกษาของชุมชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นต้น สําหรับทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้ทั้งสิ้น 398,197 บาท จะนําเงินทั้งหมดไปสมทบทุนนําไปปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป