22/07/2024

ชุมพร – ผู้ว่าฯชุมพร ตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2566

ชุมพร – ผู้ว่าฯชุมพร ตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2566

วันนี้(10 มิ.ย. 66) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางอู๋ ตง เหมย (Wu Dong Mei) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ร่วมกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2566 การันตีคุณภาพ พร้อมกระตุ้นทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของทุเรียน ณ แปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอท่าแซะ หมู่ที่ 9 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bk2HSkzZLsc[/embedyt]

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดชุมพร ได้รับทราบถึงการเริ่มฤดูกาลทุเรียนของจังหวัดชุมพร และเป็นการสร้างมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ว่า จังหวัดชุมพรผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ มีรสชาติหวานมัน กรอบอร่อย โดยเกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนอยู่เสมอ ตั้งแต่การใช้ต้นพันธุ์ดี การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงกระบวนการส่งออกที่รักษาคุณภาพจนถึงผู้บริโภค โดยคำนึงความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ

ด้านนายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การผลิตทุเรียนของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคใต้ ได้คาดการณ์ว่าปี 2566 จะมีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด 337,376 ตัน เริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน และกระจายถึงเดือนธันวาคม โดยการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญ คือ การส่งออกทุเรียนผลสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นตลาดสำคัญ เนื่องจากมีล้งรับซื้อทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ นอกจากนี้ยังกระจายผลผลิตผ่านวิสาหกิจชุมชน ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร Modern Trade ไปรษณีย์ ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจำหน่ายตรงให้กับผู้บริโภค การจัดกิจกรรมในวันนี้ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน (ตัดทุเรียนมีดแรก) กิจกรรมการสาธิตการตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และการชิม ทุเรียนและผลิตภัณฑ์จากทุเรียน

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดชุมพรได้ขอความร่วมมือนักตัด นักคัดทุเรียน ทั้งในและนอกพื้นที่ที่จะเข้ามาตัดทุเรียนในจังหวัดชุมพร ทั้งที่เป็นเกษตรกร นักตัดนักคัดอิสระ นักตัดนักคัดของสถานประกอบการ (ล้ง) ขึ้นทะเบียนนักตัด นักคัด ทุเรียน จังหวัดชุมพร ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 มีผู้ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 921 ราย แบ่งเป็นนักตัด นักคัด ประเภทเจ้าของสวน 542 ราย นักตัดอิสระ 268 ราย นักตัดของล้ง 83 ราย และหัวหน้าทีมตัดของล้ง 28 ราย และมีเกษตรกร  มือตัดของล้ง และมือตัดอิสระ นำผลทุเรียนมาตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำหนักในเนื้อทุเรียนทุเรียนทั้ง 8 อำเภอ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 – วันที่ 8 มิถุนายน 2566 จำนวน 329 ตัวอย่าง มีปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว 2,005.6 ตัน เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองร้อยละ 98.48 ชะนี ร้อยละ 1.22 และพวงมณี ร้อยละ 0.3

ธนากร โกศลเมธรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป