24/07/2024

“ตม.สุราษฎร์ฯ กวาดล้างต่อเนื่อง จับกุมคนต่างชาติอยู่เกินฯ และหลบหนีเข้าเมือง จำนวนมาก “

“ตม.สุราษฎร์ฯ กวาดล้างต่อเนื่อง จับกุมคนต่างชาติอยู่เกินฯ และหลบหนีเข้าเมือง จำนวนมาก “

ตามนโยบาย ผบ.ตร. , ผบช.สตม. และ ผบก.ตม.๖ ให้ระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่กระทำความผิดฯ ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๖ นั้น ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนฯออกตรวจสอบการกระทำความผิดของคนต่างด้าวในพื้นที่จว.สุราษฎร์ธานี โดยได้ตรวจสอบและสามารถจับกุมคนต่างด้าวกระทำความผิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการจับกุมคนต่างด้าวในข้อหา ๑.) เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต(Over Stay) จำนวน ๖ ราย ได้แก่ ๑. Mr.Jagdish Velma อายุ ๖๖ ปี สัญชาติ อินเดีย (อยู่เกินฯ ๓๐๐ วัน) ๒. Mr.Jonathan Wagne อายุ ๑๙ ปี สัญชาติ อเมริกา (อยู่เกินฯ ๑๑ วัน) ๓. Mr.Logan David Kelly อายุ ๒๑ ปี สัญชาติ อเมริกา (อยู่เกินฯ ๓ วัน) ๔. Mr.Tun Tun อายุ ๒๒ ปี สัญชาติ เมียนมา (อยู่เกินฯ ๔๐ วัน ) ๕. Ms.Franca Philine Stall อายุ ๒๕ ปี สัญชาติ เยอรมัน (อยู่เกินฯ ๖ วัน) ๖. Mr.Maksim Bogdan อายุ ๓๔ ปี สัญชาติ รัสเซีย (อยู่เกินฯ ๖ วัน,ฉ้อโกงทรัพย์ฯ เงินสกุลดิจิทัล จำนวน ๗๒,๗๐๐ USDT หรือคิดเป็นเงินไทย ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค้างชำระค่าที่พัก-อาหาร รวมเป็นเงิน ๖๖,๒๕๕ บาท ) ๒.) ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต(หลบหนีเข้าเมืองฯ)จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑.นางสาวชาย อายุ ๑๘ ปี สัญชาติ เมียนมา ๒.นางสาวมาสวยชิน อายุ ๓๕ ปี สัญชาติ เมียนมา ๓.) ข้อหา เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตในอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย โดยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๒๔ ชม. จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑.นายสุพจน์ สมวงศ์ อายุ ๔๖ ปี สัญชาติไทย ๒.Mr.Evgenii Abdullin อายุ ๒๒ ปี สัญชาติ รัสเซีย นอกจากนี้ ชุดสืบสวนฯ ยังได้ออกตรวจสถานบริการในพื้นที่ เกาะสมุย จำนวน ๒ แห่ง , พื้นที่ เกาะพะงัน จำนวน ๖ แห่ง และ พื้นที่ เกาะเต่า จำนวน ๒ แห่ง ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป หากพบเห็นหรือมีข้อมูลการกระทำความผิดของคนต่างด้าว สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทร ๑๑๗๘ หรือ ๐๗๗-๒๗๓๒๑๗ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป