23/07/2024

กาฬสินธุ์อิ่มบุญ สอ.รด.ทอดผ้าป่าสามัคคีเชิดชูสถาบัน

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบก่อตั้งสมาคม 43 ปี เพื่อเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สมทบเป็นกองทุนสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารชายแดน เป็นอีกหนึ่งภารกิจทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาเพื่อสังคม

 


ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างคงคา เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการของสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จ.กาฬสินธุ์ สำหรับนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารชายแดน โดยมี ดร.อัจฉรา พรศรีมา นายกสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม รองนายกสมาคม สอ.รด. จ.กาฬสินธุ์ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียง


ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ได้มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนภารกิจและงานสาธารณกุศล เช่น บริจาคเงินสด สิ่งของ มอบให้กับเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และเป็นรางวัลในการออกสลากกาชาด รวมทั้งมอบผ้าห่มให้กับเจ้าหน้าที่ อส. และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตลอดทั้งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ประสบสาธารณภัยและช่วยเหลือในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง


ดร.อัจฉรากล่าวอีกว่าในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย จึงได้นำสมาชิกทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบเป็นกองทุนสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารชายแดน นอกจากนี้ยังถวายโต๊ะหมู่บูชา ถวายปัจจัยไทยทาน ต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมแสดงพลังสามัคคี ในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่ง ในการทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมของ สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป