24/07/2024

ปทุมธานี “นายกมานิตย์” เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนา ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมปลูกต้นไม้เหลืองเชียงราย จำนวน ๑๐๐ ต้น

ปทุมธานี “นายกมานิตย์” เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนา ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมปลูกต้นไม้เหลืองเชียงราย จำนวน ๑๐๐ ต้น

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณเรียบทางด่วนหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานิตย์ แก้วพวง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีปลัดอำเภอสามโคก รองนายกเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ สมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาลตำบลสามโคก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ สารวัตรกำนัน บ้านแพทย์ประจำตำบลเชียงรากใหญ่ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ และเจ้าหน้าที่ทหาร ปตอ.๒ พัน ๔ เข้าร่วมกิจกรรม

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมานิตย์ แก้วพ่วง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปัดกวาด เก็บเศษขยะ เศษกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน บริเวณถนนเลียบทางด่วน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕ ให้สะอาดและสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้เหลืองเชียงราย จำนวน ๑๐๐ ต้น ให้เป็นร่มเงา พร้อมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกภาคส่วน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

สร้างความสำนึกรักหมู่บ้านชุมชนสร้างความรักความสามัคคีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนประชาชนเกิดความรักความสามัคคีเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่และในชุมชน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยบ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลในตำบลเชียงรากใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ ที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในวันนี้ และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป