19/07/2024

ปทุมธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิโฮพ เวิลด์วายด์ ประเทศไทย และ คริสตจักรคริสเตียนกรุงเทพ จัดโครงการ “ปันรัก-ผู้สูงวัย” ในชุมชนตำบลบางคูวัด

ปทุมธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิโฮพ เวิลด์วายด์ ประเทศไทย และ คริสตจักรคริสเตียนกรุงเทพ จัดโครงการ “ปันรัก-ผู้สูงวัย” ในชุมชนตำบลบางคูวัด

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดย นางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ,นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด กปทุมธานี ,นางสาว กิ่งฟ้า หยาดพิรุณ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ และนาง ยุวดี บำรุงบุตร ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)จังหวัดปทุมธานี และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิโฮพเวิลด์วายด์ ประเทศไทย

นำโดย มิสเตอร์เชสเตอร์ อุมากิง กรรมการ โฮพเวิลด์วายด์ โกลบอล และอาสาสมัครจากคริสตจักรคริสเตียนกรุงเทพ และจาก เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา จำนวน 50 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันรัก” เพื่อส่งต่อความสุข ความสนุกสนาน ให้กำลังใจผู้สูงวัย ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมไทย มีการแสดงสาวน้อยเริงระบำวัฒนธรรมไทยจากผู้สูงอายุ และสาธิตนวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ,กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้สูงอายุให้เยี่ยมชมและจำหน่ายซึ่งเป็นสินค้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางคูวัดส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสำคัญที่สุดคือเป็นการพัฒนาคุณาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน เกมส์สนุกสนาน ได้ยืดเส้นสาย ร่วมสนุกกัน นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการร่วมมือกันในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้พ้นสภาวะยากลำบาก อย่างยั่งยืนต่อไป ขอพระเจ้าจงอวยพร

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป