23/07/2024

จันทบุรี-คุ้งกระเบนฯจันทบุรีจัดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพในปัจจุบัน

จันทบุรี-คุ้งกระเบนฯจันทบุรีจัดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพในปัจจุบัน

วันนี้ (12 มิ.ย.66) ที่ห้องกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถมีวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ถูกต้องและสร้างรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพในปัจจุบันยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนางสาว มนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า

ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณโดยรอบอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงประสบปัญหาหลายด้านต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ส่งผลทั้งด้านปัจจัยการผลิต การตลาดสภาพภูมิอากาศ และก่อให้เกิดโรค ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่มีความลำบากทั้งค่าใช้จ่ายและเลี้ยงดูครอบครัว จึงมีเกษตรกรหลายรายได้เข้ามาติดต่อประสาน และขอคำแนะนำถึงแนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดทางเลือกที่สามารถเพิ่มเติมในพื้นที่ของตนเอง และสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นงานสนองต่อพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้านการพัฒนาอาชีพประมงและช่วยให้เกษตรกรสามารถมีอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขายฝั่งได้อย่างยั่งยืน ทางศูนย์จึงได้จัดอบรมขึ้น และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการเพาะและอนุบาลลูกปูทะเลระยะวัยอ่อนในโรงเพาะฟัก และการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดินให้ได้ขนาดตลาด เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป