19/07/2024

ร่วมกิจกรรม รักษ์ทะเลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเกาะเกล็ดแก้ว รร.ชุมพลทหารเรือ

ร่วมกิจกรรม รักษ์ทะเลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเกาะเกล็ดแก้ว รร.ชุมพลทหารเรือ


วันที่ 12 มิ.ย.66 นาวาเอก จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันทะเลโลก “รักษ์ทะเล รักษ์เกาะเกล็ดแก้ว” ว่ายน้ำเก็บขยะรอบเกาะและบนเกาะเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนจ่าทหารเรือ รร.ชุมพลทหารเรือ หน่วยงานภาครัฐ นักว่ายน้ำ จิตอาสา กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์ทะเล ข้าราชการและประชาชน เกือบ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม


ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กล่าวว่า สำหรับเกาะเกล็ดแก้วถือเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะหาดเกล็ดแก้วก็เช่นเดียวกัน เป็นชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน ปัจจุบันประสบกับปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลได้รับความเสียหาย โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมวันทะเลโลก “รักษ์ทะเล รักษ์เกาะเกล็ดแก้ว” ขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกในการรักษ์ทะเลรักษ์เกาะเกล็ดแก้ว ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดเกล็ดแก้ว และว่ายน้ำเก็บขยะรอบเกาะเกล็ดแก้ว ให้มีความสะอาดเป็นธรรมชาติทางทะเลที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์

default

โดยการจัดกิจกรรมโครงการ “รักษ์ทะเล รักษ์เกาะเกล็ดแก้ว” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล ปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนจ่าทหารเรือ รวมทั้งทุกคนให้มีความรักทะเลและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือสร้างพลังรักษ์ทะเลขึ้น
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนหลายๆ หน่วยงาน อาทิ เทศบาลตำบลบางเสร่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออก โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)


รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์ทะเล นำโดย พลเรือโท ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ นำกลุ่มนักว่ายน้ำจิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์ทะเล หรือ VOSEA (Volunteers for Sea ) โดยการสนับสนุนจาก บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำไปเก็บขยะรอบเกาะเกล็ดแก้ว “รักษ์เต่า รักษ์ทะเล ลดขยะ” เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ลดผล กระทบของขยะทะเล ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลมีสภาพดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไปอีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 909535645
วิมล 0811013663 ผู้ประสานงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป