26/07/2024

สุโขทัย-เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการ “งานพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาลแบบบูรณาการ”

สุโขทัย-เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการ “งานพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาลแบบบูรณาการ”

 

วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาณจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “งานพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาลแบบบูรณาการ” จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และอาสาสมัคร เข้าร่วมในพิธี

สืบเนื่องจากสภากาชาดไทย ได้มีการประกาศนโยบายอาสาสมัครและแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร เมื่อปี 2557 เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาล และเป็นความร่วมมือขับเคลื่อนชุมชนความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาล ทั้งสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด รวมทั้งวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลแบบบูรณาการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 2 รุ่นๆละ 45 คน ระยะเวลาการอบรม 2 วัน


ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร และมีจิตอาสาได้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นในชุมชน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของตนเองได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในชุมชน และช่วยเหลือผู้อื่นได้ในเรื่องการปฐมพยาบาล ตามปณิธานของสภากาชาดไทย ที่เน้นความสำคัญของการเป็นอาสาสมัคร

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป