24/07/2024

สถาบันพระปกเกล้า นำ ปสม.3 ขึ้นเหนือดูการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ-คนไร้รัฐไร้สัญชาติ จ.เชียงราย

สถาบันพระปกเกล้า นำ ปสม.3 ขึ้นเหนือดูการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ-คนไร้รัฐไร้สัญชาติ จ.เชียงราย

วันที่ 12 มิถุนายน นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3) สถาบันพระปกเกล้า เดินทางเพื่อศึกษาดูงานในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-9  มิถุนายน 2566

โดยคณะนักศึกษาฯ ได้ศึกษาดูงานที่ “มูลนิธิ CCF เชียงราย” เพื่อรับฟังการบรรยายในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำอิง) ซึ่งเป็นการจัดการของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเข้าใจภูมิประเทศและภูมิอากาศของบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นอย่างดี ทั้งคณะนักศึกษาฯ ยังได้ลงพื้นที่จริงไปยัง “ป่าส้มแสง” ณ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ซึ่งถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญ ทั้งป่านี้ยังมี “ต้นส้มแสง” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ต้นชุมแสง” ที่ถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของป่านี้ เนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้สามารถอยู่ได้ในน้ำที่ท่วมประจำทุกปี 1-3 เดือน ซึ่งมีต้นไม้อยู่ไม่กี่ประเภทที่อยู่ได้ โดยป่าแห่งนี้เป็นป่าริมน้ำที่คอยดักจับตะกอน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ โดยอยู่ติดแม่น้ำอิงที่เชื่อมต่อแม่น้ำโขง ทำให้ปลาจากแม่น้ำโขงสามารถเข้าสู่แม่น้ำอิง ป่าแห่งนี้จึงเป็นที่อยู่อาศัย และแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี

จากนั้นคณะนักศึกษาฯ ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลม่วงยายเพื่อรับฟังการเสวนาในประเด็น “สถานการณ์ชายแดน : ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม คนไร้รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์และสถานการณ์แม่น้ำโขงตอนล่าง” และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายประเด็น

นอกจากนั้น คณะนักศึกษา ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานยัง “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)” บริเวณดอยแม่สลอง และได้ร่วมเสวนาทวิภาคีในประเด็นสถานการณ์คนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยเป็นการร่วมระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฝ่ายปกครอง และตัวแทนคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อเป็นการพิจารณาปัญหาร่วมกัน รวมถึงการเสนอแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
/

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป