20/07/2024

(สุรินทร์) นพค.54 เติมน้ำให้นักเรียน โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท

(สุรินทร์) นพค.54 เติมน้ำให้นักเรียน โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท


วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยจิตอาสา 904 กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยฯ จำนวน 7 นาย

ดำเนินการนำ รถยนต์บริการบรรทุกน้ำ พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน 12,000 ลิตร ไปเติมลงถังบรรจุน้ำของ โรงรียนวันเจริญสามัคคี ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งได้นำน้ำดื่ม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 120 ขวด มอบให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม และปัญหาภัยแล้ง

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป