24/07/2024

สุโขทัย-โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีประจำปี

สุโขทัย-โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีประจำปี

นางสาวเบญจมาศ ชมชื่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดนตรีประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ห้องประชุม 2 เพื่อแสดงความเคารพครู เป็นผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับศิษย์ จึงควรระลึกถึง ยกย่อง เคารพ กราบไหว้ จึงก่อให้เกิดประเพณีการกราบไหว้ครูขึ้นอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ศิษย์ได้กตัญญูตอบแทนพระคุณครู

ประเพณี “การจัดพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี” มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับการสืบทอดกันมา เป็นประเพณีการจัดพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี เป็นพิธีโบราณที่ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของนักเรียนผู้มาเรียนรู้ และครูอาจารย์ที่เคารพนับถือครู และจัดงานพิธีประจำปีและได้ผ่านขั้นตอนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ให้ครู

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป