26/07/2024

ศรชล.ภาค 1 ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาชายหาดบ้านอำเภอ สัตหีบ

ศรชล.ภาค 1 ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาชายหาดบ้านอำเภอ สัตหีบ

จากกรณี ที่มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร้องเรียนเรื่องความสะอาดของชายหาดและน้ำมีสีดำ รวมทั้งทุ่นลอยเอนกประสงค์ชำรุด
ณ ยริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นั้น
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) 1 โดย ศรชล.จว.ชลบุรี และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดชลบุรี (ศคท.จว.ชลบุรี) โดย น.อ.พินัย จินชัย รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ. ว่าที่ น.อ.วรรณรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ หน.ศคท.จว.ชบ. นายวันชัย ภูมินทร์ จนท.ประสานงานความมั่นคงฯ (จท.) พร้อมกำลังพล ได้ร่วมบูรณาการกับ นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ผอ.ทช.2 )
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

และ น.ส.รพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน พร้อมผู้บริหารเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังพบว่าปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนัก โดยพบว่าน้ำทะเลเป็นสีดำสกปรก และยังมีขยะมูลฝอยลอยอยู่ในทะเล รวมถึงถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดกินพื้นที่เป็นวงกว้าง
อีกทั้ง ทุ่นลอยอเนกประสงค์ที่จัดทำไว้เพื่อเป็นสะพานทอดยาวลงไปในทะเล ด้วยงบประมาณสูงถึง 37 ล้านบาท เกิดการชำรุดเสียหายชิ้นส่วนกระจัดกระจาย ต้นไม้บางส่วนยืนต้นตาย หวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น


จากการตรวจสอบ ทุ่นลอยเอนกประสงค์ ความยาวประมาณ 200 ม. โดยกรมเจ้าท่า พบว่าเป็นทุ่นลอยเอนกประสงค์ที่สร้างโดย งป.เทศบาลนาจอมเทียน เพื่อเป็นจุดแลนมาร์ค สำหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ และเทียบเรือ มีสภาพใช้งานมั่นคงปลอดภัยได้ตามปกติ แต่มีทุ่นลอยของเดิม ที่ใช้งานมาเป็นเวลานานมีสภาพชำรุด ยาวประมาณ 50 ม.โดย ศรชล.จว.ชบ.ได้ประสานให้ ผอ.กองช่างฯ มาทำการรื้อถอนทุ่นลอยดังกล่าว ขึ้นไปเก็บให้เสร็จสิ้น และทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วน


ส่วนน้ำทะเล ที่มีสีดำและคราบสีดำ รวมทั้งขยะที่ลอยมาเกยชายหาด ผอ.ทช.2 และคณะได้ตรวจสอบแล้ว ทราบว่าเป็นซากพืชใต้ทะเลและเศษหญ้าทะเลที่กองทับถมที่พื้นทะเล เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งหญ้าทะเล เมื่อถึงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะถูกคลื่นลมยกเศษพืชขึ้นจากพื้นทะเลและพัดพาเข้าชายฝั่ง เป็นประจำทุกปี โดย ศรชล.จว.ชบ.ได้ประสานขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ให้เพิ่มวงรอบการเก็บขยะที่เกิดจากมรสุม และทำความสะอาดบริเวณชายหาดทุกวันในช่วงน้ำลง ด้วยการปิดหาดทุกวันพฤหัสบดี เพื่อทำความสะอาดใหญ่ทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างสภาพเเวดล้อมที่ดี และภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ดี ต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป