21/07/2024

(ศรีสะเกษ) กองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ

(ศรีสะเกษ) กองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ

 


วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. พันเอก ปิยวัฒน์ สุประการ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี(2) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อบรรยายพิเศษประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมวิพากษ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการภายใต้ร่างแผนแม่บท ฉบับที่ 4 (2566 – 2570) ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 2 พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 รองเสนาธิการกองกำลังสุรนารี (3) ฝ่ายเสนาธิการกองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 2 ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป