23/07/2024

ลำปาง-กอ.รมน.ร่วมคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นในพื้นที่ฯ

ลำปาง-กอ.รมน.ร่วมคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นในพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ณัฐพงษ์ อ้นทา หัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ร่วมกับ สนง.แรงงาน จ.ลำปาง,สนง.จัดหางาน จ.ลำปาง,พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำปาง,สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำปาง,สภ.เมืองลำปาง, ออกบูรณาการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลำปาง(งบกลาง)ประเภท กิจการต่อเนื่องการเกษตร พื้นที่ อ.ห้างฉัตร จำนวน 2 แห่ง

จากการลงพื้นที่ตรวจพบแรงงานรวม 24 คน แยกเป็น แรงงานไทย 5 คน และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 19 คน
ผลการปฏิบัติ : ไม่พบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป