21/07/2024

ชุมพร – โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชนเปิดฤดูกาลผลไม้ ปี 2566

ชุมพร – โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชนเปิดฤดูกาลผลไม้ ปี 2566

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3MjAiOSE98Y[/embedyt]

วันนี้ (14 มิ.ย.2566) เวลา 09.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โครงการและกิจกรรมที่สำคัญของส่วนราชการ ร่วมทั้งการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้สื่อมวลชนทุกแขนง นำไปขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ผลกระทบ ที่สะท้อนจากพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชุมพรต่อไป โดยมี นางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร นางสาวมัณฑนา ไทยละออง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมเวทีแถลงข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรทุกแขนง ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้ มีประเด็นหลักคือ “การเปิดฤดูกาลผลไม้เมืองชุมพร” แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในปี 2566 ภาพรวมของจังหวัดชุมพร มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดชุมพร สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพรและมาตรการช่วยเหลือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน จังหวัดชุมพร เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และเริ่มมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ ทุเรียน เรามีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งการผลิตในฤดูกาล ปี 2566 มีการประเมินสถานการณ์ผลผลิตของทุเรียน และมังคุด พบว่า จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 279,254 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 260,768 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.09 สำหรับมังคุด ในปี 2566 มีพื้นที่ปลูก 47,276 ไร่ ลดลงจากปี 2565 จำนวน 49,266 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.04 ซึ่งมาตรการรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด สถานการณ์การรับซื้อ ส่งออก ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566 ทั้งหมด 22 มาตรการ แบ่งเป็นด้านการผลิต ด้านการค้าในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงด้านกฎหมาย ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้ขยายผลมาสู่การบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566 ของจังหวัดชุมพรต่อไป ร่วมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริโภคผลไม้ การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การติดตามสถานการณ์ราคาอีกด้วย และเพื่อเป็นสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ว่าผลไม้ของจังหวัดชุมพร เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ทางจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการ ออกมาตรการต่าง ๆ มาแล้วตั้งแต่ต้นปี ทั้ง การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดชุมพร, การอบรมนักตัด นักคัดทุเรียน, การกำหนดวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนชุมพร เป็นต้น

นอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ, การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ตอบคำถามพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประเด็นต่างๆ ที่พี่น้องสื่อมวลชนเสนอ ไปดำเนินการในขั้นต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน  0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป