24/07/2024

กำแพงเพชร – เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร – เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี
ที่โรงเรียนวังแขมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน และมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการอำเภอคลองขลุง ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นางกาญจนี รุจนเสรีนายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชรและคณะ นำถุงยังชีพและจัดสรรงบประมาณเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 62 สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ประกอบด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมออกหน่วยให้ความรู้และคำแนะนำโรคมะเร็งเต้านม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ และทีมแพทย์อาสาทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก ///////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป