21/07/2024

กาฬสินธุ์  เกษตรกรเร่งทำนาก่อนฝนทิ้งช่วงคาดแห่ขึ้นทะเบียนกว่า 1.5 ล้านไร่

ชาวนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งลงมือทำนาก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วง ขณะที่นายอำเภอยางตลาดและเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โหมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อได้รับสิทธ์ช่วยเหลือจากภาครัฐ คาดฤดูกาลผลิตปี 2556/67 มีเกษตรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวพื้นที่ 1,542,609 ไร่ และปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ 306,892 ไร่


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ ทั้งในเขตใช้น้ำชลประทานและนอกเขตชลประทาน ที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งทำนาและปลูกมันสำปะหลัง พบว่าเริ่มลงมือทำนาเกือบเต็มพื้นที่ ต้นข้าวกำลังเจริญงอกงาม ขณะที่ในส่วนผู้ปลูกมันสำปะหลัง พบว่าเริ่มเจริญเติบโต และรอการใส่ปุ๋ยบำรุง


นายสมคิด ภูถาดงา อายุ 51 ปี ชาวนาบ้านขาม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงเริ่มต้นฤดูฝนปีนี้ฝนดีมาก ตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำเพียงพอต่อการทำนา ตนละเพื่อนชาวนาจึงได้เร่งทำนาตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยจ้างรถไถและทำนาหว่าน เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วง และเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค นอกจากนี้ยังหวังว่าราคาปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดจะลดลง กระสอบละ 1,000 บาท และขายข้าวเปลือกปีนี้จะราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา


ด้านนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฤดูกาลผลิตข้าวเปลือกนาปี 2566/67 รวมทั้งมันสำปะหลังปี 2566/67 ทางอำเภอยางตลาดและสำนักงานเกษตร รวมทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ได้แจ้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง ได้นำเอกสารเข้ามายื่นกับเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียน โดยผู้ปลูกข้าวนาปีเริ่มรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.66 ที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.66 ขณะที่ในส่วนเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้เริ่มลงทะเบียนหลังทำการเพาะปลูก 15 วัน หรือก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้าน และดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook


ขณะที่นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฤดูกาลผลิตปี 2565/66 ที่ผ่านมา พบว่ามีเกษตรกรชาวกาฬสินธุ์ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวจำนวน 153,896 ครัวเรือน พื้นที่ 1,545,547 ไร่ สำหรับในฤดูกาลผลิตปี 2566/65 มียื่นความประสงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เข้ามาเป็นเรื่อยๆ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 66 ข้าวนาปีขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 13,714 ครัวเรือน พื้นที่ 142,193 ไร่ คาดการณ์ว่าจะขึ้นทะเบียน 153,603 ครัวเรือน พื้นที่ 1,542,609 ไร่ ส่วนมันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 2565/66 ที่ผ่านมา จำนวน 21,251 ครัวเรือน พื้นที่ 247,231 ไร่ ในปี 256/67 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย.66 ขึ้นทะเบียนแล้ว 513 ครัวเรือน พื้นที่ 5,176 ไร่ ในฤดูกาลผลิตปี 2566/65 คาดการณ์ขึ้นทะเบียน 26,351 ครัวเรือน พื้นที่ 306,892 ไร่


อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและปลูกมันสำปะหลัง ที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียน ขอเชิญชวนติดต่อขึ้นทะเบียน เพื่อสิทธิประโยชน์รอรับบริการจากภาครัฐต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการได้รับเงินชดเชยจากภาวะน้ำท่วม ภัยแล้ง โรคระบาด รวมทั้งเงินส่วนต่างอื่นๆที่รัฐบาลกำหนด

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป