22/07/2024

ฉะเชิงเทรา-กกต.กลางเดินทางตรวจเยี่ยม สนง.กกต. จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมกล่าวชื่นชมมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งติดอันดับ 5 ของประเทศ

ฉะเชิงเทรา-กกต.กลางเดินทางตรวจเยี่ยม สนง.กกต. จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมกล่าวชื่นชมมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งติดอันดับ 5 ของประเทศ


วันนี้ (16 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 โดยมีนายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานสนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อมาตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อนำปัญหาอุปสรรคไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป


​โดย ดร.ฐิติเชฏฐ์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้รับฟังรายงานสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ผ่านมา และกล่าวชื่นชมพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน สำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายของสำนักงาน กกต.ที่ได้ร่วมเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่งผลให้การเลือกตั้งทั่วประเทศ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นกว่าปี พ.ศ.2562 อีกทั้งได้รับความชื่นชม จากประชาชาชน และพรรคการเมืองว่าจัดการเลือกตั้ง ได้สำเร็จไปได้ด้วยดี

และขอแสดงความชื่นชมและแสดง ความยินดีกับการเลือกตั้งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่จัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีเรื่องร้องเรียนจำนวนไม่มากเพราะได้รับความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในลำดับ 5 ของประเทศ และที่สำคัญขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและประชาชนทุกคนที่เข้ามาทำหน้าที่ของตนอย่างมีคุณภาพในการเลือกคนดีให้เข้าไปทำหน้าที่เพื่อบ้านเมือง และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่ง กกต. ก็ขอยืนยันว่า เรามีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย


​ด้าน นายธนกฤต ผอ.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา กล่าว เพิ่มเติมการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราว่าในเบื้องต้นมีการตั้งเป้าหมายจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ร้อยละ 80 แต่ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 82.84 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของ ชาวแปดริ้วเป็นอย่างมาก

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป