21/07/2024

“กขป.7” จับมือ “สปสช. 7 “จัดเวทีเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.กาฬสินธุ์

กขป. 7 ร่วมกับ สปสช. 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย ศูนย์อนามัยที่7 และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธ์ ร่วมพัฒนากลไกการสื่อสาร เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้สูงอายุ โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน เป็นอาสาสมัครในการสื่อสารเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ วัดสว่างคงคา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุพัฒนากลไกการสื่อสาร เรื่องสิทธิหลักประสุขภาพแห่งชาติผู้สูงอายุ โดยมี นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7เป็นประธาน และ นางพัชรี สุปัญญา นักวิชาการหลักประกันสุขภาพนำทีมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ในการนี้มีตัวแทนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน เป็นอาสาสมัครในการสื่อสารเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 กล่าวว่าเวทีการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจรับรู้ และเข้าถึงสิทธิหลักประสุขภาพแห่งชาติ และเข้ามาเป็นเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ซึ่งหลังจากการประชุมได้รับคำชื่นชมจากผู้สูงอายุว่าการจัดเวทีครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพมากขึ้น และพร้อมที่จะส่งต่อความรู้รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไปที่ทางสปสช.7เห็นว่า ประชาชนยังมีการรับรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพน้อย ทั้งเรื่องการรับรู้ การเข้าถึง การคุ้มครองสิทธิ ดังนั้นจึงอาศัยเครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุทั้ง4 จังหวัด ในเขต7 ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด,จังกวัดกาฬสินธุ์,จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสาคาม หรือจะจัดที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 เป็นแห่งที่ 2


“โดยจะ จัดอบรมให้กับตัวแทนโดยมีเป้าหมายจังหวัดละ25คน เพื่อไปเป็นครู ในการขยายผล สื่อสารเรื่องสิทธิในพื้นที่ อันเกิดจากความร่วมมือ ทางสปสช.7 และศูนย์อนามัย 7 สนับสนุนเรื่องเนื้อหาและสื่อประชาสัมพันธ์ ทาง กขป.7 เป็นหน่วยงานช่วยประสานเครือข่าย สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด และสนับสนุนงบประมาณให้เครือข่าย” นายสุทธินันท์ กล่าว.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป