22/07/2024

แม่ฮ่องสอน-ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงการณมีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว 1 ราย ฝั่งตรงข้ามยังพบมีการปะทะ ผู้อพยพยังคงเดินทางเข้าฝั่งไทยต่อเนื่อง

แม่ฮ่องสอน-ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงการณมีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว 1 ราย ฝั่งตรงข้ามยังพบมีการปะทะ ผู้อพยพยังคงเดินทางเข้าฝั่งไทยต่อเนื่อง
ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แถลงการณ์เรื่องสถานการณ์ชายแดนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.สถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ยังคงปรากฎข่าวสารการปะทะกัน ระหว่างทหารเมียนมากับ กองกำลังชนกลุ่มน้อย/กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา บริเวณแนวชายแดนพื้นที่ ด้านตรงข้าม ช่องทางเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง และบริเวณช่องทางห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลความปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม. ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง และพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านพะแข่ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม ) ที่มีความกังวลจากสถานการณ์ในพื้นที่ ได้เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย จำนวน 3,669 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 พื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 1.พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3,076 คน 2.พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านพะแข่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอด 593 คน
ทั้งนี้ ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งให้ทุกภาคส่วน ได้รับทราบว่า สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้านตรงข้ามพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้ง ของทั้งสองฝ่าย และไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง ในการนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน และทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบข่าวสาร ข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชน เพราะข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนั้น จะสร้างความแตกตื่น และความหวาดกลัว ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงได้จากการแถลงข่าวประจำวันของ ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำหรับวันนี้ยังมีฝนตกพรำต่อเนื่อง สถานการณ์การสู้รบในรัฐคะยา ประเทศเมียนมา แหล่งข่าวชายแดนแจ้งว่า กองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงคะยา ประกอบด้วย กลุ่ม KA KNDF PDF ได้ทำการโจมตีทหารพม่า ที่ถูกส่งมากวาดล้างฝ่ายต่อต้านในพื้นที่ รัฐคะยา ที่ อ.บอลาแคะ พื้นที่บ้านแม่แจ๊ะ จ.ลอยก่อว์ ทำให้มีการสู้รบกันอย่างหนัก ส่งผลให้ราษฎรชาวคะยาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวพากันหลบหนีเข้าสู่ไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางด้านกลุ่มทหารติดอาวุธกลุ่มคะยา ได้เปิดการโจมตีฐานที่มั่นทหารเมียนมา บริเวณตรงข้ามช่องทางห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้มีการสู้รบอย่างหนักและต่อเนื่อง
ทางด้าน นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตั้งแต่เข้ามาวันที่ 13-16 มิ.ย ในพื้นที่ ต.เสาหิน มีจำนวน 3,076 คน คาดว่าคงมีแนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งนี้สิ่งของทุกอย่างจำเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน จะจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร และได้เตรียมแผนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จัดระบบการรับของ ส่งของ ระบบข้อมูล การจัดรถขนส่งเข้าในพื้นที่ จัดเตรียมที่พักอาศัย ห้องน้ำ อาหาร แหล่งน้ำ ยารักษาโรค หากมีเจ็บป่วย หน้าฝนในพื้นที่ยุงเยอะมาก หวั่นมาลาเรียระบาด รวมถึงกลุ่มเปราะบาง มีเด็กและผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่จำเป็นที่สุด นมเด็ก ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย จำเป็นมาก และการจัดการเรื่องขยะ ทั้งนี้ มีรถบรรทุกสิ่งของเข้าไปจำนวนมากและบรรทุกหนักทุกวัน ทำให้ถนนเริ่มทรุดพัง การเดินทางไกล ถนนลำบาก ในห้วงฤดูฝน เป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการเร่งด่วนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป