23/07/2024

แม่ฮ่องสอน-รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์ชายแดนเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน บูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ ผู้หนีภัยจากความไม่สงบเมียนมา ยอดผู้อพยพพุ่งไม่หยุด

แม่ฮ่องสอน-รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์ชายแดนเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน บูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ ผู้หนีภัยจากความไม่สงบเมียนมา ยอดผู้อพยพพุ่งไม่หยุด
ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม โดยมี นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกสมภพ ใจบุญ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 พ.ต.ไชยา อัมพวา นายทหารกิจการพลเรือน นพค.36 นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง นายดำรงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กร NGOs เข้าร่วมประชุมเร่งหารือแนวทางการช่วยเหลือและการบริหารจัดการการจัดระเบียบชีวิตความเป็นอยู่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา
ซึ่งหลายฝ่ายที่ประชุมได้มีการหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการการรับสิ่งของบริจาค การรับมือกับปัญหาสุขภาวะ (ห้องสุขา ขยะ ยุง และไข้มาลาเรีย) การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค และการลำเลี้ยงสิ่งของบริจาคเข้าพื้นที่ การดูแลกลุ่มเปาะบาง อาทิ กลุ่มผู้ป่วยโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ คนสูงอายุ โดยทุกฝ่ายได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่ให้การบูรณาการในบริหารจัดการร่วมกัน
ด้าน ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกแถลงการณ์ เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. สถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงปรากฎข่าวสารการปะทะกัน ระหว่างทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อย/ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ ด้านตรงข้าม ช่องทางเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง และบริเวณช่องทางห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม) ที่มีความกังวลจากสถานการณ์ในพื้นที่ ได้เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย จำนวน 3,888 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้ 1. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 3,204 คน ไม่มียอดเดินทางเข้าเพิ่มเติม คงยอดปัจจุบัน 3,204 คน 2. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านพะแข่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 673 คน เดินทางเข้า 11 คน คงยอดปัจจุบัน 684 คน
.
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่ผ่านมาของพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติดังนี้ ดำเนินการสร้างที่พักชั่วคราวเพิ่มเติม ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้ว 90 %
อย่างไรก็ตามธารน้ำใจจากพี่น้องประชาชนยังคงหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้อพยพหนีภัยจากการสู้รบต่อเนื่องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านแจ้งการส่งมอบของบริจาร ณ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ก่อนทุกครั้ง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป