24/07/2024

“เชียงราย”การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย (TBC) ครั้งที่ 97

“เชียงราย”การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย (TBC) ครั้งที่ 97

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 พันเอก ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ในนาม ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย (TBC) ครั้งที่ 97 ณ ห้องประชุมโรงแรม 1G1 จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งในครั้งนี้ ฝ่ายเมียนมา เป็นเจ้าภาพ

โดย พันเอก ณฑี ทิมเสน ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย อำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานร่วมกับ พันตรี ตั้นสิ่นไท้ ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 529/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็กฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือ และขอความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของทั้ง 2 ประเทศ ผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น รวมทั้งขอบคุณ ที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศของการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวชียงราย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป