21/07/2024

แผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวประเทศไทยเพราะอยู่ในช่วงรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว”

แผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวประเทศไทยเพราะอยู่ในช่วงรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว
ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น กล่าวว่าสืบเนื่องจากแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาร์ ที่ผ่านมา ธรณีวิทยา เปิดเผยว่าประเทศไทยเรานั้นอยู่ในรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ถึงเวลาแล้ว ณ.ที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ต้องมีมาตรการในการเตือนภัย ดูแลโดยเฉพาะในกรุงเทพฯนั้น มีอาคารที่มีอายุมากกว่า 30-40 ปีเป็นจำนวนมาก หากแรงสั่นสะเทือนมาก อาจ เกิดความเสียหายเพราะก่อสร้างก่อนกฎหมาย ป้องกันแผ่นดินไหวออกมาบังคับใช้ โดยตนเองสนับสนุนแนวคิดของ ดร.เอ้ สุชัชวีรย์ สุวรรณสวัสดิ์ มีแนวทาง 4 ข้อคือ
1. ต้องตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีอายุเกิน 40 ปี ก่อนกฎหมาย ป้องกันแผ่นดินไหวในอาคารบังคับใช้
2. ต้องมีระบบการเตือนภัยที่ชัดเจนและทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบมือถือค่ายสื่อสารต่างๆ
3. ฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอพยพป้องกันภัยแผ่นดินไหวไฟไหม้ และอุทกภัย ตั้งแต่ระดับประถม เหมือนอย่างในประเทศญี่ปุ่นที่สอนตั้งแต่เด็กและมีการซักซ้อมกันเป็นประจำทุกปี
4. เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกู้ภัยและการดูแลความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เกษียณอายุราชการไปแล้วหรือการสร้างบุคลากรขึ้นมาใหม่ๆ
โดยตนเห็นว่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงโดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ควบคุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโยธา, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ), สำนักการแพทย์หน่วยกู้ชีพต่างๆ ควรจะมีการฝึกอบรม Training ให้ความรู้การกู้ภัยแผ่นดินไหวและหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ส่วนในระดับประเทศรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณจัดทีมกู้ภัยที่มีประสบการณ์และได้มาตรฐานให้ความรู้ความเข้าใจโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรัฐ เพราะมีสำนักงานเครือข่ายทั่วประเทศ ให้ความรู้ อาสาสมัครบรรเทาสารภัยที่กระจายอยู่ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นต้น เพราะเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวและการกู้ภัยรังแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเราอีกต่อไปแล้ว เขาเห็นตัวอย่างมาไม่นานนี้ที่ประเทศตุรกี, ที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่ควร ต้องป้องกันและตื่นตัว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป